Cangen Merched y Wawr Llanafan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanafan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angharad Morgan a Nerys Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu 50 mlynedd

Arddangosfa a thê i ddathlu 50 mlynedd C.Ff.I Trisiant a’r Cylch a Merched y Wawr Mynach a’r Cylch.

Trip Blynyddol Cangen Llanafan

Bu aelodau cangen Llanafan yn mwynhau trip blynyddol i Dinefwr yn ddiweddar. Diolch i Nerys ac Angharad am drefnu diwrnod gwych.

Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Glenda ac Alwena, Cangen Llanafan yn cefnogi Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanafan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tair chwaer yn ennill cystadleuaeth y dartiau

Llongyfarchiadau i Angharad, Nerys a Gaynor – y dair chwaer o gangen Llanafan a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y dartiau yn Rhanbarth Ceredigion.

Noson Eisteddfod Ffug Cangen Llanafan

Ar wahoddiad Cangen Llanafan gwahoddwyd canghennau Mynach a Phenrhyn-coch i ymuno mewn ffug Eisteddfod ddechrau Mawrth a chafwyd noson hwyliog llawn chwerthin a gwledd o fwyd i ddiweddu’r noson gymdeithasol.  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Llanafan -Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel Afan - 7.00 Ail Nos Lun y mis

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Medi 9 - Noson Agoriadol - gyrfa chwilen a chymdeithasu
  Hydref 14 - Ymweliad â Betsan Jane Design, Llwynbedw, Llangwyryfon
  Tachwedd - 11 Noson yng Nghwmni Golwg Bro 360
  Rhagfyr 9 - Blood Bikes - Neuadd Lisburne

  Canu carolau o amgylch yr ardal

  2020
  Ionawr 13 - Pwythau Pisgah - gwaith llaw Menna Lewis
  Ionawr 25 - Cinio Blynyddol yn y Maes Bangor
  Chwefror 10 - Noson yn Amgueddfa Ceredigion - Paned a chacen i ddilyn
  Chwerfror 29 - Cawl Dydd Gŵyl Dewi gydag adloniany yn Neuadd Lisburne
  Mawrth 9 - Noson yng nghwmni Sion y 'Dentist'
  Ebrill - Cyfarfod Blynyddol
  Mai - Helfa Drysor
  Mehefin - Trip Dirgel
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Julie Thomas
  Penybont Gate, Llanafan, Aberytsywth, Ceredigion, SY23 4BJ
  01974 261 714
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cynthia Edwards
  4 Clos Henri, Llanilar, Aberystwyth. Ceredigion, SY23 4NJ
  01974 241 458
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285