Cangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dorothy James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llanbedr Pont Steffan

  Gwyneth a Mary o Gangen Llanbedr pont Steffan yn cerdded llwybyr yr arfordir rhwng Aberaeron ac Aberarth. Hefyd wedi cerdded  o Llanrhystud i Llanon ac yn ôl.    
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Llanbedr Pont Steffan - Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel Shiloh - 7.00 2il nos Lun y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 9fed - Ailgylchu gyda Meinir
  Hydref 14eg - Bowlio yng ngwmni Anwen Butten - Canolfan Bowls Llanbed
  Tachwedd 11eg - Ein Cinio Blynyddol 'Dyffryn Aeron' Felinfach
  Rhagfyr 8fed (Dydd Sul, 4 o'r gloch) - Cyfarchion Nadolig yng Nghartref Hafan-deg
  9fed Rhagfyr - Pantomeim yn Theatre Felinfach

  2020
  Ionawr 13eg - 'Cyflawni'r Addunedau' o dan arweiniad Liz Jones yn yr 'Hedyn Mwstard@ am 5 o'r gloch
  Chwefror 10fed - Noson o hwyl yng nghwmni Dysgwyr y Gymraeg yn lleol - 'lwcadwli' gyda Steffan Rees, Cered
  Mawrth 11eg - Dathlu Gŵyl Ddewi 'Gwneud y pethau bychain' yn Mark Lane
  Ebrill 14eg - 'Y Gwely Llysiau' Nos Fawrth yn festri Shiloh - Cynghorion ar arddio gyda Huw Richards
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Noleen Davies
  Waunfraith, Parc y Rhos, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8EA
  01570 422 471
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285