Cangen Merched y Wawr Llanddarog
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanddarog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanddarog yn dathlu 40

Dyma luniau o Gangen Llanddarog yn Dathlu’r 40fed. Cafodd pawb amser da gyda’i gilydd. Croesawyd pawb gan Gwenda Evans, Llywydd y dydd, ac roedd yn hyfryd gwahodd yn ôl fel  …Darllen mwy  »

Llwyddiant Megan Williams o gangen Llanddarog yn y Ffair Aeaf

Megan Williams, Cangen Llanddarog a enillodd y gystadleuaeth eitem mewn piws/pinc neu piws a pinc yn Y Ffair Aeaf 2019.

Cinio Naodlig Cangen Llanddarog

Cafodd Gangen Llanddarog brynhawn hyfryd yn eu Cinio Nadolig. Gwnaed casgliad o £70.00 yn dilyn neges Meirwen ein Llywydd Cenedlaethol tuag at helpu i oleuo bywydau plant a phobl ifanc  …Darllen mwy  »

Gwobr i Llanddarog yn y cyfarfod Rhanbarthol.

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin Nos Lun 09.09.2019. Dyma Lun o Pat Rowlands yn cyflwyno tystysgrif i Gangen Llanddarog am Canmoliaeth uchel am Rhaglen Y Gangen.              …Darllen mwy  »

Anrhydeddu Margaret Davies gyda phlât Halen y Ddaear

Anrhydeddwyd un o’n haelodau mwyaf arbennig, Margaret Davies o gangen Merched Y Wawr, Llanddarog, Sir Går gyda phlât “Halen y Ddaear” gan Alwyn Humphreys a chriw teledu o raglen ‘Pnawn  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig Cangen Llanddarog

Cangen Llanddarog wedi mwynhau eu Cinio Nadolig yng Ngwesty’r Hebog, Caerfyrddin.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb!

Aelodau Cangen Llanddarog yn debyn bagiau Merched y Wawr yn 50
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Llanddarog
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Neuadd Llanddarog
  7.15 3ydd Nos Fercher y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirwen Jones
  Awelfryn, Llanddarog, Caerfyrddin SA32 8PA
  01267 275 593
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  7A San-y-Dderwen, Rhydargaeau, Caerfyrddin, SA32 7DQ
  01267 253 188
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737