Cangen Merched y Wawr Llanddarog
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanddarog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanddarog yn dathlu 40

Dyma luniau o Gangen Llanddarog yn Dathlu’r 40fed. Cafodd pawb amser da gyda’i gilydd. Croesawyd pawb gan Gwenda Evans, Llywydd y dydd, ac roedd yn hyfryd gwahodd yn ôl fel gwesteion Rhiannon Roberts, y Llywydd cyntaf a Beti-Wyn James Ysgrifennydd cyntaf y Gangen yn 1981. Torrwyd y gacen gan Sian Evans yr aelod hynaf ac Eirwen Jones yr ysgrifenyddes.  Diolch i Megan Williams am wneud  y faner arbennig i ddathlu’r deugain.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Llanddarog
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Neuadd Llanddarog
  7.15 3ydd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Nyrs Nia Williams - Gwasanaeth 111
  Hydref 23 - Noson Goffi yng nghwmni Brian Jones, Castell Howell (Elw tuag at Eisteddfod yr Urdd 2021) - 7:30
  Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Tachwedd 20 - Siopa Nadolig yn Pethau Olyv, San Cler
  Rhagfyr 4 - Cinio Nadolig yn yr Hebog, Caerfyrddin (12:00)

  Rhaglen 2020
  Ionawr 15 - Susan Augustus - Adweitheg (13:30)
  Chwefror 19 - Rosemary Cole - Profiad Byw yn Affrica (13:30)
  Mawrth 18 - Noson Gŵyl Ddewi yng nghwmni Eleri Twynog Davies (19:00)
  Ebrill 15 - Mirain Alaw Jones - Taith i'r India (19:15)
  Mai 15 - Cyfarfod Blynyddol (19:15)
  Mehefin 17 - Taith Blynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirwen Jones
  Awelfryn, Llanddarog, Caerfyrddin SA32 8PA
  01267 275 593
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737