Cangen Merched y Wawr Llandderfel
Croeso i gangen Merched y Wawr Llandderfel. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Pritchard

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Peintio ar sidan

Cangen Llandderfel, Meirionnydd yn peintio ar sidan gyda Nia Davies ac Eryl Jones

Paentio gyda Nia Davies ac Eryl Jones

Dyma aelodau Cangen Llandderfel, Meirionnydd yn peintio ar sidan gyda Nia Davies ac Eryl Jones.  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llandderfel a’r Fro yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  
Cangen Llandderfel
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Bro Derfel
7.30 Nos Iau 1af y mis

Medi 6
Louise McNutt 'Tylino'r Corff

Hydref 23
Ffasiwn trwy'r cyfnodau

Tachwedd 1
Nia Davies 'Peintio ar Sidan'

Tachwedd 30
Swper Nadolig

Ionawr
Ymuno a changen Sarnau

Chwefror 7
Bowlio deg

Mawrth 7
Dathlu Gwyl Ddewi

Ebrill 4
Robert o Gynwyd yn dweud ei hanes

Mai 2
Noson o goginio

Mehefin 6
Trip

Gorffennaf 4
Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Llinos Pritchard
Hengwm, Bethel, Y Bala Gwynedd LL23 7LD
01678 530 263
Officer Photo
Llywydd:
Iona Roberts
Officer Photo
Trysorydd:
Carrie Humphreys
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883