Cangen Merched y Wawr Llandrillo
Croeso i gangen Merched y Wawr Llandrillo. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elsbeth Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Meirionnydd

Bu Aelodau Rhanbarth Meirionnydd yn mwynhau noson Bowlio Deg. Dyma’r buddugwyr:

Cangen Sarnau ddaeth yn 3ydd

 

Cangen Rhydymain ddaeth yn 2il

 

A Llongyfarchiadau i Gangen Llandrillo am ddod yn fuddugol

 

Dyma Eira Lewis, Llywydd Pwyllgor Chwaraeon Meirionnydd yn cyflwyno tlws y sgôr uchaf i Gaenor Richards o Gangen Llandrillo

Gweld pob cofnod
Cangen Llandrillo
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Y Ganolfan Llandrillo
7.00 2ail Nos Wener y mis

Medi 14
Siwan Elenid 'Pincio'
Hydref 12
Mary lloyd davies
Tachwedd 9
Prifysgol y Trydydd Oes
Rhagfyr 14
Nia Davies 'Arlunio ar Sidan'
Ionawr 12
Swper Calan
Chwefror 15
Ymweld a Sinema Cerrigydrudion
Mawrth 8
Lisa Jen davies
Ebrill 13
Trip/ Drama/ Sioe/Siopa
Mai 10
Cyfarfod Blynyddol yn Nrws y Nant, llandrillo

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Awena Mai Jones
Cae Poeth, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7DF
01678 540 971
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883