Cangen Merched y Wawr Llanelwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanelwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirlys Savage

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Buddugwyr yn y Ffair Aeaf o gangen Llanelwy

Eirlys Savage o gangen Llanelwy gyda’r eitemau ddaeth â dwy wobr gyntaf iddi yn y Ffair Aeaf sef yr Olygfa Nadoligaidd a’r Carw.          

Cwis Hwyl Llansannan

Bu noson hwylus yng Nghwis Hwyl Llansannan. Dyma dîm Cangen Llanelwy ddaeth yn fuddugol ar ôl ateb y cwestiwn datglwm. Llongyfarchiadau i chi gyd!
Cangen Llanelwy
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Capel Bethlehem Unedig
7.00 Nos Iau 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 12 - Gweithdy gwneud plac gyda Dawn Wilks
Hydref 3 - Sgwrs am Wenyn gan Esther
Tachwedd 7 - Sgwrs a lluniau "Braslun o waith yn Uganda" - Janet Cameron
Rhagfyr 5 - Noson o frethyn cartref Nadoligaidd
Rhagfyr - Cinio Nadolig i'w drefnu

2020
Ionawr 9 - Noson chwaraeon neu ginio canol dydd
Chwefror 6 - Sgwrs gan Ann Jones Evans Llandyrnog am y 'Porthmyn'
Mawrth 5 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Ebrill 2 - 'Pethau Melys' arddangosfa gan Iona a Caryl, Merched y Granar
Mai 7 - Trefnu blodau gydag Elen Van Bodegom
Mehefin 4 - Cyfarfod Blynyddol
Gorffennaf 2 - Dathlu'r Aur yn ein cangen
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nia Vaughan Evans
  33 Rowan Drive, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 4UN
  01745 332 708
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 595
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362