Cangen Merched y Wawr Llanelwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanelwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirlys Savage

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Buddugwyr yn y Ffair Aeaf o gangen Llanelwy

Eirlys Savage o gangen Llanelwy gyda’r eitemau ddaeth â dwy wobr gyntaf iddi yn y Ffair Aeaf sef yr Olygfa Nadoligaidd a’r Carw.

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Llanelwy
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Capel Bethlehem Unedig
7.00 Nos Iau 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 12 - Gweithdy gwneud plac gyda Dawn Wilks
Hydref 3 - Sgwrs am Wenyn gan Esther
Tachwedd 7 - Sgwrs a lluniau "Braslun o waith yn Uganda" - Janet Cameron
Rhagfyr 5 - Noson o frethyn cartref Nadoligaidd
Rhagfyr - Cinio Nadolig i'w drefnu

2020
Ionawr 9 - Noson chwaraeon neu ginio canol dydd
Chwefror 6 - Sgwrs gan Ann Jones Evans Llandyrnog am y 'Porthmyn'
Mawrth 5 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Ebrill 2 - 'Pethau Melys' arddangosfa gan Iona a Caryl, Merched y Granar
Mai 7 - Trefnu blodau gydag Elen Van Bodegom
Mehefin 4 - Cyfarfod Blynyddol
Gorffennaf 2 - Dathlu'r Aur yn ein cangen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Vaughan Evans
33 Rowan Drive, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 4UN
01745 332 708
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 595
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 675
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362