Cangen Merched y Wawr Llangernyw
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangernyw. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ellen Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu 50 Canolfan a Ysgol Bro Cernyw

Dydd Sadwrn, Hydref 19eg 2019 ‘roedd Canolfan ac Ysgol Bro Cernyw yn dathlu ei phen-blwydd yn 50. Cafwyd diwrnod o weithgareddau yn y Ganolfan a cafwyd cyfraniadau a byrddau arddangos  …Darllen mwy  »

Gwibdaith Cangen Llangernyw

I gloi ein tymor am eleni aethom ar wibdaith i Blas Towerbridge, Rhuthun (Pont y Twr ar y rhaglen Garddio a Mwy ar S4C). Yno i’n croesawu yr oedd Sioned  …Darllen mwy  »

Creu Plac gyda Dawn Wilks

Dyma aelodau Cangen Llangernyw yn eu cyfarfod mis Mai. Daeth Dawn Wilks o gangen Llansannan atynt i greu gwaith crefft. Mae pawb yn falch iawn o’r placiau y bu iddynt  …Darllen mwy  »

Llangernyw yn Cystadlu yn y Chwaraeon Rhanbarthol

Bu nifer o aelodau cangen Llangernyw yn cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon Rhanbarth Colwyn yn ddiweddar. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn y ddwy noson hwyliog. Llongyfarchiadau arbennig i Menna  …Darllen mwy  »

Cangen Llangernyw yn Casglu Sbwriel

Bu Cangen Merched y Wawr Llangernyw yn cefnogi ymgyrch y Llywydd drwy fynd ati i hel sbwriel o amgylch y pentref cyn y Pasg a hyn mewn cydweithrediad efo Cadwch  …Darllen mwy  »

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson! Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af Cangen Rhydymain,  …Darllen mwy  »

Noson yng Nghwmni Einir PG

Cafwyd noson hwylus yng nghwmni Einir PG, sef Einir Pen Glogor, Llansannan i ddechrau’r tymor. Dywedodd Einir ei bod wedi ymddiddori mewn gwaith llaw a choginio ers yn hogan fach  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Ann Davies Llansannan gyda’i balwns a’i rholiau papur

Noson o firi a chwerthin mawr gawsom yng nghwmni Ann Davies Llansannan gyda’i balwns a’i rholiau papur i agor y tymor newydd yn Llangernyw. Braf iawn cael croesawu aelodau hen  …Darllen mwy  »

Cangen Llangernyw yn ymweld â Chwmni Seren

Dyma ni aelodau Cangen Llangernyw wedi cael fin nos wrth ein boddau draw ym Mlaenau Ffestiniog yn ymweld a chwmni Seren, lle cawsom ein tywys o gylch y gweithdai diddorol,  …Darllen mwy  »

Noson yng ngofal Ceri Llwyd

Roedd yn bleser cael agor y flwyddyn newydd yng nghwmni gwraig ddawnus leol, sef Ceri Llwyd, gynt o Dalar Deg, ond bellach yn magu teulu bywiog gyda’i gwr Huw ym  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Llangernyw
  Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Cernyw
  7.30 2il Nos Lun y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 9 - Noson yng nghwmni Sian Eirian
  Hydref 14 - Cymdeithas Edward Llwyd
  Tachwedd 11 - Parti 'Tropics'
  Rhagfyr 9 - Swper Nadolig

  2020
  Ionawr 13 - Brethyn Cartref
  Chwefror 10 - Bargen o siop elusen
  Mawrth 9 - Swper Gŵyl Ddewi
  Ebrill 13 - Noson Grefft
  Mai 11 - Elfed a'i Ieir
  Mehefin 8 - Trip i Llaeth y Llan, Llannefydd
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ellen Roberts
  Dolwen Bach, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8RR
  07765 251 015
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 595
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362