Cangen Merched y Wawr Llangernyw
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangernyw. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ellen Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Bowlio Deg y Gogledd

Mis Fehefin ddiwethaf, cafodd Noson Bowlio Deg y Gogledd ei chynnal ym Mharc Glasfryn. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o’r noson!

Daeth Cangen Llangernyw, Colwyn yn 1af

Y Tîm Buddugol – Cangen Llangernyw, Colwyn

Cangen Rhydymain, Meirionnydd yn 2il

Yn yr ail safle – Cangen Rhydymain, Meirionnydd

A Changen Llaniestyn, Dwyfor yn 3ydd

Yn drydydd – Cangen Llaniestyn, Dwyfor

Llongyfarchiadau i Marian o Gangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn a sgoriodd uchaf ar y noson.

Marian o gangen Llangernyw, Colwyn

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Cangen Llangernyw
  Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Cernyw
  7.30 2il Nos Lun y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 9 - Noson yng nghwmni Sian Eirian
  Hydref 14 - Cymdeithas Edward Llwyd
  Tachwedd 11 - Parti 'Tropics'
  Rhagfyr 9 - Swper Nadolig

  2020
  Ionawr 13 - Brethyn Cartref
  Chwefror 10 - Bargen o siop elusen
  Mawrth 9 - Swper Gŵyl Ddewi
  Ebrill 13 - Noson Grefft
  Mai 11 - Elfed a'i Ieir
  Mehefin 8 - Trip i Llaeth y Llan, Llannefydd

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ellen Roberts
  Dolwen Bach, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8RR
  07765 251 015
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 595
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362