Cangen Merched y Wawr Llangyndeyrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llangyndeyrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carol Walker

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llangyndeyrn yn mwynhau noson gin gartref!

Merched y Wawr Llangyndeyrn yn mwynhau noson gin gartref gan bo ni methu ymweld a Gin Talog!

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Llangyndeyrn
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Neuadd yr Eglwys Llangyndeyrn
  7.30 Nos Iau 1af y mis

  Mis Ionawr -Nos Wener, 9fed: Cyfarfod yn y Farmers i drefnu’r rhaglen.
  Mis Chwefror - Nos Iau, 6ed, 6.45, yn y Neuadd: Siaradwr gwadd (Mr. Dafydd Llewellyn - Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys) (Karen i drefnu); Trefnu Cawl a Chan; Ymarfer y sgets. Raffl a Te: Ann R a Hilary.
  Mis Mawrth - Nos Wener, 6ed, 7 o’r gloch: Cawl a Chan yn y Neuadd. Adloniant gan yr Ysgol, (Angharad W i gysylltu); Sgets!; Band Crwbin (Ann R i gysylltu). Raffl: Angharad W; Elizabeth; Linda; Carol Walker; Mary P; Rhiannon.
  Mis Ebrill – Nos Iau, 2ail –Trip i Gin Talog + Pryd o fwyd! (Mary R a Ffion i drefnu) Raffl: Anna a Diana.
  Mis Mai - Nos Iau, (Sylwer y dyddiad!) 14eg, 6 o’r gloch: Pryd o fwyd yng Ngholeg Pibwr Lwyd (Hilary i drefnu). Raffl: Gillian a Karen.
  Mis Mehefin - Dydd Sadwrn, 6ed: Taith Gerdded. (Diana i drefnu)
  Mis Gorffennaf – Dydd Sadwrn, 4edd neu’r 11eg: Trip i Aberaeron (Margaret, Angharad a Mary i drefnu)
  Mis Awst- Dim cyfarfod
  -----------------------------------
  Mis Medi – Nos Iau, 3ydd, 7.30, yn y Neuadd: Noson Yoga (Lynwen i drefnu) Raffl a Te: Amanda a Margaret.
  Mis Hydref – Nos Iau, 1af, 7.30: Noson yn y Neuadd gyda Dr. Rhys Thomas. (Dr Carol i gysylltu). Gwahoddiad i ganghennau Llanddarog a Cwmffrwd. Raffl: Carol Williams a Mary R. Pawb i gyfrannu at y lluniaeth.
  Mis Tachwedd – Nos Wener, 6ed. – Yn y Neuadd: Noson Agored: Gyrfa Chwist gyda Cyng. Tyssul Evans. (Mary P i gysylltu) Raffl: Lynwen, Helen, Betty a Ffion. Pawb i gyfrannu at y lluniaeth.
  Mis Rhagfyr – Dyddiad i’w gadarnhau - Cinio Nadolig gyda Gareth Richards, y cogydd, Llanbed. (Ann R a Elizabeth i gysylltu). Secret Santa - anrheg gwerth £5.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737