Cangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi
Croeso i gangen Merched y Wawr Llannau’r Tywi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwyneth Gruffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llannau’r Tywi yn trefnu bore coffi Macmillan

Merched y Wawr Llannau’r Tywi oedd yn gyfrifol am drefnu bore coffi Macmillan yn Neuadd Llansteffan bore dydd Sadwrn diwethaf. Fel y gwelir yn y lluniau roedd amrywiaeth eang o  …Darllen mwy  »

Cangen Llannau’r Tywi yn Mwynhau Te Prynhawn

Dyma gasgliad o luniau o aelodau cangen Llannau’r Tywi yn mwynhau te prynhawn blasus yn Torcefn, Meinciau.

Cangen Llannau’r Tywi yn Cefnogi Prosiect y Llywydd

Daeth chwech aelod o Gangen Llannau’r Tywi ynghyd i gefnogi Prosiect y Llywydd wrth gasglu sbwriel o amgylch yr ardal leol.

Cyfarfod Mis Ebrill Llannau’r Tywi

Neuadd Llangynog oedd lleoliad ein cyfarfod ym mis Ebrill. Croesawyd canghennau San Clêr a Bro Gwili i fwynhau noson yng nghwmni Richard Rees, Cyfarwyddwr cwmni teledu Telesgop. Cyflwynodd Mair Griffiths  …Darllen mwy  »

Noson yng Nghwmni y Telynor Carwyn Tywyn

Bu’r telynor Carwyn Tywyn yn diddanu aelodau Merched y Wawr Llannau’r Tywi wrth iddynt ddathlu Gŵyl Ddewi yn y Llew Coch yn Llandyfaelog yn ddiweddar. Yn dilyn lluniaeth blasus, cafodd  …Darllen mwy  »

Cymorth Cyntaf gyda Changen Llannau’r Tywi

Yn ein cyfarfod, yn Llanybri ym mis Chwefror, cafwyd cyfle i ddysgu mwy am ddefnydd diffibriliwr achub bywyd. Cafwyd cyflwyniad cryno gan Jill Davies wrth groesawu ein gwesteion, Ann a  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni talentau ifanc Cwm Gwendraeth a’r Cylch

Roedd yn braf croesawu pobl ifanc i Neuadd Llanybri ar gyfer ein cyfarfod  mis Rhagfyr. Estynnodd Ann Thomas, ein llywydd, groeso cynnes i’r cyfeilydd a’r athro canu, Geraint Rees,  a  …Darllen mwy  »

Ymweld â phencadlys Castell Howell yn Cross Hands

Yng nghyfarfod  mis Tachwedd cafodd yr aelodau gyfle i ymweld â phencadlys Castell Howell yn Cross Hands. Cyflwynwyd ein tywysydd, Edward Morgan, sydd yn un o gyfarwyddwyr cwmni Castell Howell  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Steffan Hughes, Cwmni Sgiliau

Daeth nifer o aelodau ynghyd i Westy Pantyrathro ym mis Hydref, wrth i ni groesawu Steffan Hughes o gwmni Sgiliau.  Yn ei chyflwyniad, soniodd Christine John  am ei fagwraeth yn  …Darllen mwy  »

Taith ddirgel Llannau’r Tywi

Ar fore Gwener Mehefin 22, aeth nifer o aelodau MYW Llannau’r Tywi ar drip dirgel i ddathlu blwyddyn lwyddiannus arall.  Gyda’r haul yn tywynnu’n braf a phawb mewn hwyliau da,  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Tachwedd

 • Cangen Llannau’r Tywi
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 (oni nodir yn wahanol) 3ydd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Catherine Griffiths - Penwisgoedd Pitw
  Hydref 16 - Lisa Fern - Arddangosfa Bwyd
  Tachwedd 20 - Lilwen Thomas - Trefniadau Blodau
  Rhagfyr 18 - Emyr Wyn Jones - Bywyd Cerddorol

  2020
  Ionawr 15 - Carys Tudor - Cip olwg ar waith celf Carys
  Chwefror 19 - Alun y fet - Bywyd Milfeddyg
  Mawrth 18 - Bwyty 'Old Board School' - Gethin Thomas
  Ebrill 15 - Cyfarfod Blynyddol
  Mai 20 - Sian Davies - Podiatregydd
  Mehefin 19 - Canolfan Meddygon Myddfai

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Gruffydd
  Brandreth, Llangain, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA33 5AH
  01267 241 703
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737