Cangen Merched y Wawr Llanrhaeadr Y.C.
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrhaeadr Y.C.. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirian Parry

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanrhaeadr YC yn Dathlu’r Deugain

Ar Nos Wener Mawrth yr 20fed dathlwyd  penblwydd Cangen Llanrhaeadr YC  yn ddeugain oed gyda bwffe dan ofal Nia Davies y Bala, a gwnaed cacen y dathlu gan Glenys Williams (aelod  …Darllen mwy  »
Cangen Llanrhaeadr Y.C.
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Festri Capel Llanrhaeadr
7.15 3ydd Nos Wener y mis

2019
Medi 20 - 30 mlynedd o actio - Noson agored. Yng nghwmni Huw Garmon, Bae Penrhyn
Hydref 18 - Beth sydd mewn enw gyda Gwyn Matthews, Caerdydd
Tachwedd 15 - Gweithdy Nadolig (Blodau) gyda Ann Hughes Ysbyty Ifan
Tachwedd - Tapio'r Bedol
Rhagfyr 12 - Dathlu'r Nadolig yn Nant y Felin

2020
Ionawr 17 - Byw yn Iach gyda Eirian Lloyd Jones, Rhuthun
Chwefror 21 - Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru - Arfon Jones
Mawrth 20 - Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 17 - '3 Copa Cymru' gyda Dr Hywel Watkins, Brwcws
Mai 15 - Trysor mewn dwrn
Mehefin 19 - Trip - Dathlu'r 30 Siwgr a Sbeis a Lluniaeth Ysgafn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Parry
Famma, 21 Cae'r FElin, Llanrhaeadr, Dinbych LL16 4PR
01745 890 300
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362