Cangen Merched y Wawr Llanrug
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrug. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Bethanne Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Arfon

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan ym Mowlio Deg Arfon!

Cangen Llanrug ddaeth yn gyntaf ac ail ar y noson.

Cangen Deiniolen ddaeth yn drydydd.

Jean Evans o Gangen Caernarfon sgoriodd uchaf.

Gobeithio i chi gyd fwynhau’r noson.

Cangen Llanrug

Cangen Deiniolen

Jean Evans

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Llanrug
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Sefydliad Coffa Llanrug
  7.30 Ail nos Fawrth y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 10 - Noson yng nghwmni'r artist - Sian Owen
  Hydref 8 - Wil Aaron
  Tachwedd 12 - Petalau Pert
  Rhagfyr 10 - Brethyn Cartref

  2020
  Ionawr 14 - Duncan Brown - Cardiau Post hen a newydd: straeon am Gefn Gwlad
  Chwefror 11 - Anwen Thomas - Troedio:- Adweitheg Gwynedd
  Mawrth 10 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 14 - Meian - Edafedd Llŷn
  Mai 12 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin - Noson yng nghwmni Meinir Gwilym


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Bethanne Williams
  Disgwylfa, Llanrug LL55 4BA
  01286 673 485
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883