Cangen Merched y Wawr Llanrwst
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanrwst. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Mai Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »
Cangen Llanrwst
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Festri Seion Llanrwst
7.00 Nos Fawrth 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 3 - Blas ar fwyd y Tuduriaid - Llyr Serw
Hydref 1 - Wil Aaron
Tachwedd 5 - Cymru, Llen a Llanrwst - Sheila a Rhys Dafis
Rhagfyr 3 - Cinio a Charolau yng ngwesty'r Eryrod

2020
Ionawr - Dim cyfarfod
Chwefror 4 - 'Creu Cardiau' - Ann P Williams
Mawrth 3 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Bwffe yn y Festri
Ebrill 7 - Hybu Cig Cymru - Cyfarfod Agored
Mai 5 - Noson gyda Myrddin ap Dafydd
Mehefin 2 - Gwibdaith Pen Tymor at Iwan a Sioned Edwards i Pont y Twr

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwenda Mai Jones
  Siabod, Ffordd Pari, Llanrwst, Conwy LL26 ODG
  01492 640 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ag Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883