Cangen Merched y Wawr Llanuwchllyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanuwchllyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Awel Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwyl Rhanbarth Meirionnydd

Dyma Swyddogion Meirionnydd gyda Steffan a Tudur oedd yn diddanu yng Ngwyl Rhanbarth Meirionnydd   Mary Thomas yn derbyn Tlws Cynnydd Aelodaeth ar ran Cangen Llanuwchllyn

Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Meirionnydd

Dyma rai lluniau o aelodau Rhanbarth Meirionnydd yn mwynhau noson Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr yn Llanelltyd. Cangen Rhydymain a ddaeth yn drydydd. Cangen Blaenau Ffestiniog a ddaeth yn  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanuwchllyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Llanuwchllyn
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Llanuwchllyn
  7.30 3ydd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Ymweliad a Cacennau Cil y Coed sgwrs gan Eirian Thomas
  Hydref 17eg - Medwen Charles a Rowena Evans yn dangos ei gwaith llaw
  Tachwedd 21ain - Carol Jones o Gwmni 'Welsh Lady Preserves'
  Rhagfyr - Dim Cyfarfod

  2019
  Ionawr 16eg - Swper Nadolig yn Nhafarn yr Eryrod ac adloniant gan Steffan a Tudur Parry
  Chwefror 20fed - Sgwrs gan Huw Antur am Ddyddiadau Cynnar Glan-Llyn
  Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Steffan Prys Roberts
  Ebrill 17eg - Noson yng nghwmni Maureen Hughes a Grace Roberts
  Mai 15fed - Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosfa o Gardiau a Fframiau gan Cadi Rowlands
  Mehefin 19eg - Taith Flynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Awel Jones
  Llwyn Cadi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Bala, LL23 7NA
  01678 540 616
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883