Cangen Merched y Wawr Llanuwchllyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanuwchllyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Awel Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwyl Rhanbarth Meirionnydd

Dyma Swyddogion Meirionnydd gyda Steffan a Tudur oedd yn diddanu yng Ngwyl Rhanbarth Meirionnydd   Mary Thomas yn derbyn Tlws Cynnydd Aelodaeth ar ran Cangen Llanuwchllyn

Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Meirionnydd

Dyma rai lluniau o aelodau Rhanbarth Meirionnydd yn mwynhau noson Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr yn Llanelltyd. Cangen Rhydymain a ddaeth yn drydydd. Cangen Blaenau Ffestiniog a ddaeth yn  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanuwchllyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llanuwchllyn
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Llanuwchllyn
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Ymweliad a Cacennau Cil y Coed sgwrs gan Eirian Thomas
Hydref 17eg - Medwen Charles a Rowena Evans yn dangos ei gwaith llaw
Tachwedd 21ain - Carol Jones o Gwmni 'Welsh Lady Preserves'
Rhagfyr - Dim Cyfarfod

2019
Ionawr 16eg - Swper Nadolig yn Nhafarn yr Eryrod ac adloniant gan Steffan a Tudur Parry
Chwefror 20fed - Sgwrs gan Huw Antur am Ddyddiadau Cynnar Glan-Llyn
Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Steffan Prys Roberts
Ebrill 17eg - Noson yng nghwmni Maureen Hughes a Grace Roberts
Mai 15fed - Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosfa o Gardiau a Fframiau gan Cadi Rowlands
Mehefin 19eg - Taith Flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Awel Jones
Llwyn Cadi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Bala, LL23 7NA
01678 540 616
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883