Cangen Merched y Wawr Llanybydder
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanybydder. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Susan Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanybydder yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

  Cafwyd noson arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi wrth i aelodau Cangen Llanybydder rannu Cawl a chymdeithasu gydag aelodau Cangen yr Hafod ac aelodau Côr Lleisiau’r Werin.   Estynnodd  …Darllen mwy  »
Cangen Llanybydder - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Festri Aberduar - 7.30 nos Lun olaf y mis

Rhanglen2019-2020

2019
Medi 30: Noson yng nghwmni Rhianon Lewis
Hydref 28 - Noson allan yn Llyfrgell Llambed gyda Emyr Lloyd - Swper yn Shapla Tandoori i ddilyn
Tachwedd 25 - Dawn yr artist Aerwen Griffiths
Rhagfyr 16 Carolau, Cwis a Bwffe

2020
Ionawr 24: Cinio Santes Dwynwen
Chwefror 24 - Cawl a Chymdeithasu i ddathly Dydd Gŵyl Dewi
Mawrth 30 - Troi eich llaw at Gelf gwahanol
Ebrill 27 - Creu gemwaith
Mai - Trip 'Mas am y dydd' a swper ar y ffordd adre
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Susan Evans
  Gwarffynnon, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin SA40 9UB
  01580 480 768
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285