Cangen Merched y Wawr Llundain
Croeso i gangen Merched y Wawr Llundain. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llundain yn Nhŷ Gwydyr

Dyma lun o gyfarfod diweddaraf aelodau cangen Llundain yn Nhŷ Gwydyr gyda’r aelod Seneddol, Alun Cairns.

Cangen Llundain yn Nhŷ’r Cyffredin

Dyma aelodau newydd cangen Merched y Wawr Llundain tu allan i Dŷ‘r Cyffredin gyda Ben Lake, yr Aelod Seneddol.
Cangen Llundain

Rhaglen 2019-2020
2019
Medi 18 7y.h. Noson gymdeithasol – sweepstake Cwpan y Byd - Canolfan Cymry Llundain -bar
Hydref 30 7y.h. Noson gymdeithasol gyda Merched y Wawr Aberaeron yn dathlu 50 mlynedd / pen blwydd cyntaf MYW Llundain Canolfan Cymry Llundain –Neuadd Waelod
Tachwedd 20 7y.h. Noson yng nghwmni Eleanor Talfan Delaney -Canolfan Cymry Llundain, Neuadd Waelod
Rhagfyr 4 7y.h. Canu carolau Canolfan Cymry Llundain - Bar

2020
Ionawr 22 Noson hunan ofal Canolfan Cymry Llundain Heulwen Reading a chyfeillion - Bydd Heulwen yn ateb cwestiynau ar y pwnc "Iechyd Menywod" (Gynaecology & Obstetrics).
Chwefror 12 Bwyty Tom Simmons a chefnogi digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain 23.02.20 – 09.03.2
Mawrth 1 Parêd Gwyl Dewi a chefnogi digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain 23.02.20 – 09.03.20
Ebrill 29 Ymweliad â'r Barbican
Mai 17 Taith Gymreig ar droed o gwmpas Llundain
Mehefin 13 Gwibdaith i Chelmsford / Cyfarfod Cyff
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Sioned Rees Jones
  llundain@merchedywawr.com
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285