Cangen Merched y Wawr Llundain
Croeso i gangen Merched y Wawr Llundain. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llundain yn Nhŷ Gwydyr

Dyma lun o gyfarfod diweddaraf aelodau cangen Llundain yn Nhŷ Gwydyr gyda’r aelod Seneddol, Alun Cairns.

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Llundain

Rhaglen 2019-2020
2019
Medi 18 7y.h. Noson gymdeithasol – sweepstake Cwpan y Byd - Canolfan Cymry Llundain -bar
Hydref 30 7y.h. Noson gymdeithasol gyda Merched y Wawr Aberaeron yn dathlu 50 mlynedd / pen blwydd cyntaf MYW Llundain Canolfan Cymry Llundain –Neuadd Waelod
Tachwedd 20 7y.h. Noson yng nghwmni Eleanor Talfan Delaney -Canolfan Cymry Llundain, Neuadd Waelod
Rhagfyr 4 7y.h. Canu carolau Canolfan Cymry Llundain - Bar

2020
Ionawr 22 Noson hunan ofal Canolfan Cymry Llundain Heulwen Reading a chyfeillion - Bydd Heulwen yn ateb cwestiynau ar y pwnc "Iechyd Menywod" (Gynaecology & Obstetrics).
Chwefror 12 Bwyty Tom Simmons a chefnogi digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain 23.02.20 – 09.03.2
Mawrth 1 Parêd Gwyl Dewi a chefnogi digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain 23.02.20 – 09.03.20
Ebrill 29 Ymweliad â'r Barbican
Mai 17 Taith Gymreig ar droed o gwmpas Llundain
Mehefin 13 Gwibdaith i Chelmsford / Cyfarfod Cyff

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sioned Rees Jones
llundain@merchedywawr.com
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285