Cangen Merched y Wawr Llwynpiod
Croeso i gangen Merched y Wawr Llwynpiod. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anne Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llwynpiod yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Llwynpiod
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Clwb Hendrewen Stags Head
7.30 Nos Iau 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 21ain - Trip Blynyddol
Hydref 3ydd - Hanes Bro yng nghwmni Mr Lloyd Jones
Tachwedd 7fed - Arddangosfa Goginio
Rhagfyr 6ed - Cinio Dolig - Penrhos Llanrhystud

2020
Ionawr 9fed - Celf a Chrefft - Laura Lewis
Chwefror 7fed - Arlinio gyda Gwawr Yim Jones
Mawrth 6ed - Noson Gwyl Ddewi yng Nglwb Bowlio Tregaron
Ebrill 2ail - Taith i Vietnam yng nghwmni Gwenno a Mali Davies
Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol a Swper yng Nghlwb Hendrewern
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Anne Roberts
  Glendale, Tregaron, Ceredigion SY25 6QT
  01974 298 244
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285