Cangen Merched y Wawr Maenclochog
Croeso i gangen Merched y Wawr Maenclochog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Maenclochog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwibdaith Cangen Maenclochog i Ogledd Cymru

Y llynedd, buom yn ddigon ffodus i dderbyn grant wrth Arian i Bawb Cymru i fynd ar daith i Ogledd Cymru. Er mwyn derbyn grant, roedd rhaid cael elfen addysgiadol  …Darllen mwy  »

Gwibdaith Cangen Maenclochog

Bu aelodau cangen Maenclochog i Ogledd Cymru mis Mehefin 2014. Derbyniwyd grant Arian i Bawb i dalu  am y daith. Buon ni’n ymweld â cartref Hedd Wyn, Llanystumdwy, Caernarfon a Chopa’r  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Maenclochog - Man cyfarfod : Neuadd maenclochog – 7.00 y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 11eg– Ymweld a'r Ganolfan Arddio, Penrallt - mynd o'r pentre am 12
  Hydref 29ain - Ymweld ag Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd
  Tachwedd 13eg - Noson yng nghwmni Ann Thomas
  Rhagfyr 13eg - Gwener - Cinio Nadolig Nant-y-ffin am 1 o'r gloch

  2020
  Ionawr 8fed – Gemau Bwrdd
  Chwefror 12fed - Jill Lewis, Is-Lywydd Cenedlaethol
  Mawrth 11eg – Cawl yn Caffi Sgwâr - 6.30
  Ebrill 8fed – Trefnu rhaglen.
  Mai 15– Ymweld â Gorsaf yr Heddlu, Aberteifi - Swper Crymych Arms
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen George
  Delfan, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LB
  01437 532 282
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730