Cangen Merched y Wawr Maenclochog
Croeso i gangen Merched y Wawr Maenclochog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwibdaith Cangen Maenclochog

Bu aelodau cangen Maenclochog i Ogledd Cymru mis Mehefin 2014.

Derbyniwyd grant Arian i Bawb i dalu  am y daith.

Buon ni’n ymweld â cartref Hedd Wyn, Llanystumdwy, Caernarfon a Chopa’r Wyddfa.

 

Aelodau Cangen Merched y Wawr  Maenclochog ar Gopa'r Wyddfa

Ar gopa’r Wyddfa

Merched y Wawr Maenclochog yn Ymweld â chartref Hedd Wyn

Ymweld â chartref Hedd Wyn

Aelodau Cangen Maenclochog yn ymweld â Llanystumdwy

Llanystumdwy

Merched y Wawr Maenclochog yn dal y tren i fynd i Fyny'r WYddfa

Llanberis

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Maenclochog - Man cyfarfod : Neuadd maenclochog – 7.00 y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 11eg– Ymweld a'r Ganolfan Arddio, Penrallt - mynd o'r pentre am 12
Hydref 29ain - Ymweld ag Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd
Tachwedd 13eg - Noson yng nghwmni Ann Thomas
Rhagfyr 13eg - Gwener - Cinio Nadolig Nant-y-ffin am 1 o'r gloch

2020
Ionawr 8fed – Gemau Bwrdd
Chwefror 12fed - Jill Lewis, Is-Lywydd Cenedlaethol
Mawrth 11eg – Cawl yn Caffi Sgwâr - 6.30
Ebrill 8fed – Trefnu rhaglen.
Mai 15– Ymweld â Gorsaf yr Heddlu, Aberteifi - Swper Crymych Arms

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen George
Delfan, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LB
01437 532 282
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730