Cangen Merched y Wawr Maenclochog
Croeso i gangen Merched y Wawr Maenclochog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maureen George

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwibdaith Cangen Maenclochog i Ogledd Cymru

Y llynedd, buom yn ddigon ffodus i dderbyn grant wrth Arian i Bawb Cymru i fynd ar daith i Ogledd
Cymru. Er mwyn derbyn grant, roedd rhaid cael elfen addysgiadol i’r daith, felly aeth ein
swyddogion diwyd ati i drefnu amserlen addysgiadol a diddorol dros ben.
Llywiwyd bws Midway Motors yn fedrus gan Phyllis, a chyrhaeddwyd clôs Yr Ysgwrn yn ddidrafferth.
Cawsom groeso twymgalon yno, a dysgu llawer am y bardd cwsg a’i gefndir yn y rhan
brydferth hon o Gymru. Ymlaen wedyn i Drawsfynydd, gan oedi am ychydig o flaen cof- golofn
Hedd Wyn.
Ar ôl cinio, teithion ni i Lanystumdwy i Amgueddfa David Lloyd George. Eto, cafwyd amser diddorol
ac addysgiadol iawn. Roedd y ddwy rhan yma o’n taith yn gyfle amserol iawn i gofio am
drychinebau’r Rhyfel Byd Cyntaf, a hithau’n gan mlynedd ers i’r rhyfel gychwyn.
Cawsom noson ddifyr a chysurus yng ngwesty’r Celt yng Nghaernarfon, ac yn y bore bant â ni i
ddal y trên bach i gopa’r Wyddfa. Yn anffodus, roedd niwl trwchus ar y copa, felly rhaid oedd
dychmygu’r golygfeydd hardd yn lle eu gweld, ond serch hynny, mwynhawyd y siwrnai yn fawr
iawn.
Rydym yn ddiolchgar iawn i Arian i Bawb Cymru am y cyfle i fwynhau taith arbennig o ddiddorol.
Cafwyd hefyd arian i brynu taflunydd digidol a sgrîn, sydd eisoes wedi’u defnyddio i ddangos
lluniau o weithgareddau’r gangen ers y cychwyn dros deugain mlynedd yn ôl.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Maenclochog - Man cyfarfod : Neuadd maenclochog – 7.00 y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 11eg– Ymweld a'r Ganolfan Arddio, Penrallt - mynd o'r pentre am 12
Hydref 29ain - Ymweld ag Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd
Tachwedd 13eg - Noson yng nghwmni Ann Thomas
Rhagfyr 13eg - Gwener - Cinio Nadolig Nant-y-ffin am 1 o'r gloch

2020
Ionawr 8fed – Gemau Bwrdd
Chwefror 12fed - Jill Lewis, Is-Lywydd Cenedlaethol
Mawrth 11eg – Cawl yn Caffi Sgwâr - 6.30
Ebrill 8fed – Trefnu rhaglen.
Mai 15– Ymweld â Gorsaf yr Heddlu, Aberteifi - Swper Crymych Arms

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen George
Delfan, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7LB
01437 532 282
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730