Cangen Merched y Wawr Maesywaun
Croeso i gangen Merched y Wawr Maesywaun. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenan Mair Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Maesywaun yn mwynhau swper Nadolig

Merched y Wawr Maesywaun yn mwynhau ei swper Nadolig yn Woodys yn Bala ddechrau Rhagfyr.

Noson yng Nghwmni Mair Tomos Ifans

Bu aelodau cangen Maesywaun a changhennau Penllyn yn mwynhau noson hwyliog yng nghwmni Mair Tomos Ifans wrth iddi adrodd chwedlau, chwarae’r delyn a chanu baledi.

Cangen Maesywaun yn dathlu Gwyl Ddewi gyda Hywel Gwynfryn

Roedd neuadd Maesywaun yn llawn ar nos Lun y 23ain o Fawrth. ‘Roedd aelodau cangen Maesywaun wedi paratoi cawl, bara brith a chacen gri i aelodau o ganghennau Llandrillo, Sarnau,  …Darllen mwy  »
Cangen Maesywaun
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Maesywaen
7.30 4ydd Nos Lun y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Medwen Charles
Maesmeini, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD
01678 520 293
Officer Photo
Llywydd:
Olwen Jones
Erw Wen, Ty'n Braich, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9LX
01650 531 379
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Jones
Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys, SY20 9HS
01650 531 405
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883