Cangen Merched y Wawr Mawddwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Mawddwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mari Lisa

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ymweliad a Gwinllan Pant Du – 2015

Noson Gwyl Ddewi Merched y Wawr Mawddwy

Cynhaliwyd  Noson Gwyl Ddewi Cangen MYW Mawddwy a gynhaliwyd ar yr 2il o Fawrth .  Ein gwraig wadd oedd Linda Gittins, Dolanog (Cwmni Ieuenctid Maldwyn).  Daeth Canghennau Nantcol a Pennal atom  …Darllen mwy  »

Aelodau Cangen Mawddwy yng Ngwrs Crefft y Gogledd 2015

 

Noson Yoga Merched Mawddwy

Cafwyd cryn hwyl yng Nghangen Mawddwy ar nos Lun 23 Chwefror yng nghwmni Lis Markham, yn yr Ysgol Gynradd Dinas Mawddwy.  Gweithgaredd y noson oedd Yoga, a gwelir isod aelodau’r  …Darllen mwy  »

Cwis Papur Newydd gan Elen Tanybwlch

Cangen Mawddwy
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Dinas Mawddwy
7.30 Nos Lun olaf y mis

2019
Medi 30 - Noson agoriadol - Pryd yn ei bryd'
Hydref 28 - Manon Steffan Ros
Tachwedd 25 - Bethan Smith, Dawnsio

2020
Ionawr 27 - Catherine Evans, Homeopathi
Chwefror 24 - Llinos Griffiths - Sebon Dyfi
Mawrth 8 - Dathlu Gŵyl Ddewi - cinio canol dydd
Ebrill 27 - Ymweliad â menter fadarch Arwyn Groe a lluniaeth i ddilyn
Mai 18 - Taith Ddirgel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mari Lisa
Arfry, Cwm Ceirig, Llanwrin, Machynlleth, Powys, SY20 9QJ
arfryn@icloud.com
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883