Cangen Merched y Wawr Mawddwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Mawddwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mari Lisa

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ymweliad a Gwinllan Pant Du – 2015

Noson Gwyl Ddewi Merched y Wawr Mawddwy

Cynhaliwyd  Noson Gwyl Ddewi Cangen MYW Mawddwy a gynhaliwyd ar yr 2il o Fawrth .  Ein gwraig wadd oedd Linda Gittins, Dolanog (Cwmni Ieuenctid Maldwyn).  Daeth Canghennau Nantcol a Pennal atom  …Darllen mwy  »

Aelodau Cangen Mawddwy yng Ngwrs Crefft y Gogledd 2015

 

Noson Yoga Merched Mawddwy

Cafwyd cryn hwyl yng Nghangen Mawddwy ar nos Lun 23 Chwefror yng nghwmni Lis Markham, yn yr Ysgol Gynradd Dinas Mawddwy.  Gweithgaredd y noson oedd Yoga, a gwelir isod aelodau’r  …Darllen mwy  »

Cwis Papur Newydd gan Elen Tanybwlch

 • Archif:

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

 • Cangen Mawddwy
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Dinas Mawddwy
  7.30 Nos Lun olaf y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwenfair Davies
  Ysgbuor Uchaf, Aberangell, Machynlleth, Powys, SY20 9NL
  gwenfaireleri@gmail.com
  Officer Photo
  Llywydd:
  Olwen Jones
  Erw Wen, Ty'n Braich, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9LX
  01650 531 379
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Jones
  Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys, SY20 9HS
  01650 531 405
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883