Cangen Merched y Wawr Melindwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Melindwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Aerona Armitage a Heulwen Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian Mair Kitchener Davies

Dyma Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tarian Mair Kitchener Davies a thystysgrifau i ganghennau Melindwr a Chylch Aeron am y cynnydd mwyaf mewn aelodau. Daethant i’r brig gyda  …Darllen mwy  »

Cangen Melindwr yn gosod Diffibriliwr yn y pentref

Mae cangen Melindwr o  Ferched y Wawr wedi gosod Diffibriliwr tu allan i Ysgol Penllwyn, Capel Bangor yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Loteri Fawr.  Gweler rhai o aelodau Merched y  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur

 

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Melindwr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mehefin

   • Hydref

 • Cangen Melindwr -Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Penllwyn -7.30 Nos Fawrth 1af y mis

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 3ydd - Aled Evans
  Hydref 1af - Gweithdy Betsan Jane
  Tachwedd 12fed - Geraint Morgan (yn Festri'r Capel - sylwer y dyddiad)
  Rhagfyr 3ydd - Cinio Nadolig - Tafarn y Maes

  2020
  Ionawr 7fed - Beti Wyn - Ffeltio
  Chwefror 4ydd - Beiciau Gwaed
  Mawrth 3ydd - Cawl Gŵyl Dewi yng Ngwesty'r Richmond
  Ebrill 7fed - Marian Weston - Gosod Blodau
  Mai 5ed - Cor Adran yr Urdd a Changhennau eraill
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Heulwen Lewis
  Deiniol, Capel Bangor, Aberystwyth, Ceredigion SA43 1PX
  01970 880 413
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285