Cangen Merched y Wawr Mynachlogddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynachlogddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Phillips

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Mynachlogddu yn gwneud trefniadau blodau Nadoligaidd

Cafodd Merched y Wawr Mynachlogddu noson hyfryd yn gwneud trefniant Nadoligaidd gyda Bethan Griffiths, un o aelodau’r gangen.          

Cangen Mynachlogddu yn ymweld â Henllan

Lluniau o daith y gangen i ardal Henllan.

Newyddion Cangen Mynachlogddu

Aelodau o gangen Mynachlogddu yn ymweld a swyddfa Heddlu Dyfed Powys yn Aberteifi yng nghwmni PC Esther Davies sy`n swyddog troseddau cefn gwlad yng Ngheredigion.  Aelodau o`r gangen yn mwynhau  …Darllen mwy  »

Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu.

  Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu. Ymweld ag Aberporth ac Aberystwyth.  
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Man cyfarfod : Festri Bethel – Nos Iau am 7.30 y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 21ain – Taith i Siopa yng Nhastell Newydd Emlyn. Ymweld â Gwersyll Carcharwyr a Gwinoedd Celteg, Henllan
  Hydref 10fed - Sarah Edwards - Pilates
  Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol - Caffi Beca
  Tachwedd 11eg - Pwyllgor Rhanbarth
  Tachwedd 14eg – Delun Gibby, Archeolegwr Cymunedol, Parc Cenedlaethol Sir Benfro
  Rhagfyr 12fed - Creu Addurn Nadolig

  2020
  Ionawr 9fed - Ann Howells - Crefft Llyfr
  Chwefror 13eg - Frank Barnett "Ifaciwi" Noson Agored i Bawb
  Chwefror 10fed - Pwyllgor Rhanbarth, Festri Capel Nebo, Efailwen
  Mawrth 12fed - Lynette Pickersgill - Fascinators
  Mawrth 27ain - Ymweld â Rocesi Bro Waldo
  Mawrth 28ain - Cinio Llywydd y De - Nant-y-ffin, Llandissilio
  Ebrill 23ain – Cyfarfod blynyddol
  Ebrill 20fed - Pwyllgor Rhanbarth - Festri Capel Tabor

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Bethan Davies
  Pantithel, Mynachlogddu, Sir Benfro, SA66 7SN
  01437 532 334
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730