Cangen Merched y Wawr Mynytho
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynytho. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Fflur Rees Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sonia Williams yng nghwmni Cangen Mynytho

Wel dyna ni noson wahanol a difyr dros ben gan Merched y Wawr Mynytho! Bu Sonia Williams yn ei’n harwain a dangos enghreifftiau o liwiau oedd yn siwtio rhai o’n  …Darllen mwy  »

Dathlu Gŵyl Ddewi gyda canghennau Mynytho a Morfa Nefyn

Noson Dathlu Gŵyl Ddewi Merched y Wawr Mynytho gyda cangen Morfa Nefyn wedi ymuno a ni. Mwynhawyd gwledd ardderchog o ddarpariaeth bwyd o bob math gan Y Felin Fwyd Pwllheli.  …Darllen mwy  »

Cangen Mynytho yng nghwmni ‘Cardiau Menna’

Cangen Merched y Wawr Mynytho wedi cael noson ddifyr yn gwneud cardiau dan ddwylaw medrus Menna Jones – ‘Cardiau Menna ’sydd yn cael eu gwerthu mewn siopau lleol.      …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun o gangen Merched y Wawr Mynytho gyda’r bagiau ac wedi bod yn dathlu Gwyl Ddewi yn Taro Deg Pwllheli diwedd Mawrth gyda Dewi Pws a Rhiannon yn wr  …Darllen mwy  »

Buddugwyr Chwist Dwyfor

Llongyfarchiadau i Meryl a Catherine a ddaeth yn fuddugol yng Nghyrfa Chwist Rhanbarth Dwyfor.

Ffion Pwyth Pistyll yn ymweld â Changen Mynytho

Ar noson gyntaf y tymor, cawsom noson gartrefol braf yn gwrando ar Ffion – Pwyth Pistyll yn sgwrsio am sut yr oedd ganddi ddiddordeb mewn gwnïo yn blentyn. Tyfodd hyn  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Mynytho
  Rhanbarth Dwyfor
  Man Cyfarfod: Neuadd Mynytho
  7.00 3ydd Nos Lun y mis

  2019
  Medi 16 - Sgwrs am waith y ffotograffydd, Eryl Jones
  Hydref 21 - Glasu
  Tachwedd 18 - Noson grefftau'r Nadolig
  Rhagfyr 16 - Parti Nadolig

  2020
  Ionawr 20 - Non Mererid Jones - Bywyd a Gwaith Jim Parc Nest
  Chwefror 17 - Noson yng nghwmni Tegid Rhys
  Mawrth 16 - Digwyddiad Gŵyl Ddewi
  Ebrill 20 - John Dilwyn Jones
  Mai 18 - Beics Bermo
  Mehefin 15 - Taith flynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Fflur Rees Jones
  China, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd LL53 7RN
  01758 741 158
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883