Cangen Merched y Wawr Nantcol
Croeso i gangen Merched y Wawr Nantcol. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dominos Meirionnydd

Dyma fuddugwyr Dominos Meirionnydd – Llongyfarchiadau i Gangen Nantcol!

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Nantcol yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Arddangosfa addurno cacennau

Cangen Nantcol
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Cwm Nantcol
7.30 Nos Fercher 1af y mis

2018
Medi 5ed - Te Prynhawn yng Ngwesty Portmeirion
Hydref 3ydd - Addurniadau Nadolig o Grochenwaith gyda Jane Williams
Tachwedd 7fed - Hanes Gwaith Janet Parkinson yn Ysgol Farchogaeth i'r Anabl
Rhagfyr 5ed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 9fed - Hanes y Crwth gyda Cass Meurig
Chwefror 6ed - Noson gyda'r Dysgwyr yng nghwmni Pam Cope
Mawrth 6ed - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Ceri Griffith a Doniau Lleol
Ebrill 3ydd - Sioned yn Siarad am ei Chynnyrch 'Tanya Whitebits'
Mai 8fed - Ymweld ar Ysgwrn i weld yr arddangosfa a cherdded llwybr y fferm
Mehefin 5ed - Trefnu Rhaglen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Anwen Williams
Glanffrwd, Bermo, Gwynedd, LL43 2AA
01341 247 344
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883