Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Fioled Jones a Gwyneth Alban

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Pencader yn cyflwyno siec i brosiect Dementia MYW

Mae’r aelodau wedi cael amser prysur eleni yn dathlu Yr Aur. Cynhaliwyd Te Prynhawn ym mis Ebrill a mwynhawyd danteithion o bob math. Pleser wedyn oedd gwrando ar Sandy Stefanati,  …Darllen mwy  »

Cangen Pencader yn ymweld ar Egin

Cangen Pencader y  ymweld a’r Egin yng Nghaerfyrddin. Rhai o aelodau Merched y Wawr Pencader a’r cylch ar eu ymweliad a chanolfan Newydd S4C, Yr Egin, Caerfyrddin ym mis Medi  …Darllen mwy  »

Pencader a’r Cylch yn Dathlu’r 50

Cafwyd noson hwyliog a chofiadwy yng Nghapel Gwyddgrug i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch. Diolch i Dafydd Iwan, Sandie Stefanetti, plant talentog yr  …Darllen mwy  »

Te Prynhawn i Ddathlu’r Aur

Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch yn mwynhau te prynhawn hyfryd i ddathlu’r aur.

Noson Dominos Rhanbarth Caerfyrddin

Bu aelodau Rhanbarth Caerfyrddin yn mwynhau noson Dominos yn Pen y Baedd. Diolch i Val Gibbard am drefnu’r noson. Llongyfarchiadau i Gangen Pencader a’r Cylch am ddod yn fuddugol, Bro  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Pencader a’r Cylch
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 Nos Lun olaf y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Alban
  Henffordd, New Inn, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AY
  07976 276 011
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  7A San-y-Dderwen, Rhydargaeau, Caerfyrddin, SA32 7DQ
  01267 253 188
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737