Cangen Merched y Wawr Pencaenewydd a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pencaenewydd a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Shilvock

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Dwyfor 2018

Dyma luniau buddugwyr noson Chwaraeon Dwyfor 2018. Llongyfarchiadau i bawb!

Daeth Cangen Cricieth yn gyntaf yn y Chwist

 

Cangen Pencaenewydd a’r Cylch ddaeth yn fuddugol yn y Dominos

 

Dyma Gangen Pwllheli a ddaeth yn 1af yng Nghystadleuaeth y Dartiau

 

A Changen Golan ddaeth yn fuddugol yn y Sgrabl

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Pencaenewydd a’r Cylch
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Festri Capel Pencaenewydd
7.00 3ydd Nos Fercher y mis

2019
Medi 18 - Trafod gweithgareddau'r gangen - Brethyn Cartref
Hydref 16 - David a Neil Shilvock o'r Gwasanaeth Tân
Tachwedd 20 - Meinir Pierce Jones - 'Hwylio ar ôl fy hen Daid'
Rhagfyr 4 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 15 - Cyfarfod i drafod yr Wŷl Wanwyn ac ati
Chwefror 19 - Noson yng nghwmni T.Alun Williams Y Ffôr
Mawrth 18 - Dathlu yng nghwmni Llinos Roberts, Trefor
Ebrill 15 - Ymweld a Meryl Davies, Nyffryn
Mai 20 - Trip y gangen: Ty'n y Braich, Dinas Mawddwy

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Dr. Ann Elizabeth Williams
Hengwm, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DN
01286 660 838
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883