Cangen Merched y Wawr Penmachno
Croeso i gangen Merched y Wawr Penmachno. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olwen Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Capel Garmon a Penmachno yn Casglu Sbwriel

Dyma luniau o aelodau Capel Garmon a Penmachno o ranbarth Aberconwy yn brysur yn casglu sbwriel ger maes yr Eisteddfod fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol. Nod y prosiect  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Penmachno yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Llwyddiant aelodau cangen Penmachno’n Sioe Llanrwst 2014

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Penmachno
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Y Neuadd Goffa
  7.30 3ydd Nos Lun y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 16 - Gofal Croen a cholur Naturiol - Laura Jane Rhys
  Hydref 17 - Cyngerdd Hogiau'r Nant
  Hydref 21 - Copaon Cymru - Eryl Owain
  Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Tachwedd 18 - Cysgod/Gorchudd Lamp a Snŵdau - Hafwen a Gwen Thomas, Tai Hirion
  Tachwedd - Trip Lerpwl

  2020
  Ionawr 20 - Cynllunio ac addurno Cacennau Bach
  Chwefror 17 - Hanes Cadair Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst - Gwenan Ty'n Rhos
  Mawrth 16 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 20 - 'O Fangor i Fangladesh' - Dr. Prysor Williams
  Mai 18 - Ymweliad ag adeilad Menter Iaith Llanrwst - swper yn Tir a Môr
  Mehefin 15 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin/Gorffennaf - Taith Ddirgel
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Griffiths
  Bryn Salem, Penmachno, LL24 0UF
  01690 760 332
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Williams ag Anwen Hughes
  Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
  01492 640859 // 01492 640288
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883