Cangen Merched y Wawr Pennal
Croeso i gangen Merched y Wawr Pennal. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Carys Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pennal yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cynnydd Aelodaeth Meirionnydd

Llongyfarchiadau i Gangen Pennal am ennill y wobr am y cynnydd mwyaf yn eu haelodau ym Meirionnydd.
Cangen Pennal
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Pennal
7.00 3ydd Nos Iau y mis

2019
Medi 19 - Ymweld a Matchinations, Llanbrynmair
Hydref 2 - Arddangosfa coginio, gwahoddiad i ymuno a changen Glantwymyn
Hydref 17 - Blodau ac addurniadau Nadolig, Ann Parry
Tachwedd 21 - Cadw Gwenyn - Tom Edwards
Rhagfyr 19 - Canu carolau a lluniaeth i ddilyn

2020
Ionawr 16 - Gwaith y Milfeddyg
Chwefror 27 - Cinio Gŵyl Ddewi yng nghaffi Ceunant
Mawrth 21 - Cynllunio ffasiwn - Lynn Humphreys
Ebrill 16 - Coginio gyda Sian Jones
Mai 21 - Taith o gwmpas Machynlleth gyda Delyth Rees
Mehefin 18 - Trip i Bont y Tŵr i weld yr ardd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Evans
Ffridd, Machynlleth, SY20 9QY
01654 702 132
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883