Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

Un o’n haelodau yw Marred Glynn Jones sy’n gweithio i Wasg y Bwthyn, a hi drefnodd gyfarfod mis Hydref i ni, sef noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd. Y tri oedd Gareth Evans-Jones, oedd newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf (roedd yn cael ei lansio drannoeth ein cyfarfod) Eira Llwyd, Sonia Edwards, awdur toreithiog ac enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a Sian Northey, awdur cyfrolau o ryddiaith a barddoniaeth, a newydd gyhoeddi cyfrol o straeon byrion Celwydd Oll, sydd eisoes wedi cael derbyniad gwresog.

Gareth Evans Jones oedd yn holi’r ddwy awdures fwy profiadol ar ein rhan. Arweiniodd Gareth y sgwrs yn ddeheuig drwy brocio a gwneud sylwadau yma ac acw a chawsom y teimlad braf ein bod yn gwrando ar ddwy awdures yn trafod a myfyrio am bob agwedd o’r broses greadigol. Roedden nhw’n onest ac yn ddadansoddol ond cafwyd llawer iawn o hiwmor hefyd. Pawb yn ymlacio’n braf yn gwrando ar y ddwy yn trafod, cafwyd cyfle i glywed rhai darnau o’u gwaith a chrëwyd awyrgylch arbennig iawn.

Diolchodd y Llywydd, Sioned Jones i’r tri gwestai ac i Marred am drefnu’r noson. Dywedodd fod yna gymaint o lyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi erbyn hyn, rhai yn cael llawer o sylw, eraill yn hwylio o dan yr wyneb, ei bod cael gwybod am y cyfrolau hyn ac yn wir ysgogi’r aelodau i fynd i chwilio am waith blaenorol yr awdurdon hefyd, mae’n siŵr.

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883