Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penrhosgarnedd yn Casglu Sbwriel

Bu tipyn o grafu pen am sut roedd mynd o gwmpas casglu sbwriel i gyrraedd ein targed. Rhaid cael menyg, medd pawb, a theclyn i godi’r sbwriel, ond o ble? Rydym yn cwrdd mewn ystafell braf sy’n rhan o adeilad cynllun gofal ychwanegol – allwn ni ddim cario sbwriel i mewn ac allan! A sut gallwn ni ddangos ein bod yn gwneud mwy na’r ailgylchu arferol a wnawn bob wythnos.

Yna cofiwyd fod un o gynghorwyr Bangor, Elin Walker Jones, yn trefnu i griw ddod at ei gilydd i gasglu sbwriel bob hyn a hyn. Cysylltu ag Elin a chanfod fod yr un nesa’n digwydd fel rhan o fis “Gwanwyn Glân Cymru”. Perswadio’r aelodau i ddod ar ddydd Sadwrn, Mai y 6ed, a ffwrdd â ni.

Lis, Cynthia, Enyd a Rhianwen gyda chyfran fach o’r sbwriel a gasglwyd

Daeth naw o’r gangen i gyd a chafwyd dwy awr gynhyrchiol iawn. Cyfarfod ym maes parcio Ysgol Friars a mynd o gwmpas yn ddwy ac yn dair. Aethon ni ddim ymhell – glynu at ein ‘milltir sgwâr’ yn llythrennol. Gyda chymorth Elin a rhai o’r trigolion lleol, llenwyd DEG bag mewn dim o dro. Agoriad llygad yn wir. Teimlo cymysgedd o falchder ein bod wedi clirio darn bach o dir ond rhwystredigaeth gan wybod gymaint mwy oedd ar ôl ac mai’r un yw’r darlun ym mhob man. Beth yw’r pwynt? mae rhai yn gofyn. Wel y pwynt yw tynnu sylw at broblem sbwriel, ac annog pobl i edrych ar ôl eu darn bach eu hunain fel bod eraill gobeithio yn dilyn eich esiampl. A beth bynnag, roeddem allan yn yr awyr agored, ambell i lecyn cysgodol yn heulog iawn; cyfle i gerdded a chael sgwrs wrth weithio. Clywais fod un o’r aelodau yn nain eto a bod mab un arall yn priodi cyn bo hir.

Yn y cyfamser, anfonodd dwy o’r aelodau e-bost i ddweud nad oedden nhw ar gael ar y prynhawn Sadwrn ond eu bod wedi bod yn casglu sbwriel yn eu patshyn nhw – Mair ym Mhorthaethwy; a Nerys, ar ei gwyliau yn Sbaen, wedi penderfynu fod angen clirio’r sbwriel ar y traeth yno! Dangos fod ymrwymiad Merched y Wawr yn mynd ymhell y tu hwnt i ffiniau’r hen wlad!

Nerys Roberts yn gwneud ei rhan ar y traeth yn Sbaen!

 

Erthygl gan Sioned Jones

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883