Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Adroddiad Cangen Penrhosgarnedd

Croesawyd pawb i gyfarfod cynta’r flwyddyn gan ein Llywydd newydd, Jane Jones, neu Jane Brithdir fel mae pawb yn ei hadnabod. Esboniodd Jane fod dwy wledd ger ein bron, y naill yn gelfyddydol a’r llall yn fwyd a diod. Ein gwestai oedd Mared Emlyn, telynores a chyfansoddwraig ddawnus.

Mae Mared yn gwneud cryn enw iddi ei hun fel cyfansoddwraig, a hynny’n enwedig ar ôl ennill Tlws y Cerddor yn Eisteddfod yr Urdd. Ers hynny, mae hi’n cael comisiynau ac wedi bod yn gweithio ar bob math o brosiectau. Agorodd y noson gyda thri symudiad ar y delyn o ddarn hyfryd o’i gwaith buddugol ‘Perlau yn y Glaw’ ac roeddem i gyd wedi’n swyno gan hwn. Aeth ymlaen wedyn i sôn am y broses gyfansoddi, proses gymhleth a thechnegol ond ysbrydoledig hefyd. Mae hi’n gryn feistres yn amlwg ar bob math o offerynnau, ac roedd ei gweithiau’n cynnwys darnau i’r piano, ffliwt, offerynnau chwyth a tharo. Esboniodd sut roedd yr haenau yn mynd ar ben ei gilydd a sut mae ei chyfansoddi’n amrywio rhwng cael yr alaw yn gyntaf, neu ansawdd arbennig, neu harmoni. Yn Gristion pybyr, dywedodd Mared mai byd natur sy’n eu hysbrydoli bron bob tro; mae hi’n gweld manylder y gwaith o greu darn yn adlewyrchu manylder Duw yn creu’r byd. Roedd y cyfan yn agoriad llygad i ni, yn swynol ac yn ddiddorol.

At y wledd arall wedyn ac roedd y pwyllgor wedi paratoi danteithion blasus, a hir oedd y sgwrsio ar ôl bwlch yr haf. Bydd cyfarfod mis Hydref wedi bod erbyn cyhoeddi hwn. Ym mis Tachwedd mae’r awdures Alys Conran yn dod i siarad â ni felly beth am roi cynnig ar un o’i nofelau os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883