Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

‘Brethyn Cartref’ ym Mhenrhosgarnedd

Cafwyd noson anffurfiol a hwyliog ym mis Hydref o dan yr hoff deitl hwnnw, “Brethyn Cartref”. Gwahoddwyd yr aelodau i gyfrannu troeon trwstan, sôn am eu hoff lefydd, neu ambell atgof plentyndod. Yn hytrach na gofyn i’r aelodau annerch y gynulleidfa, roedd pawb yn eistedd mewn cylch, yn dweud ei stori a’r aelodau eraill i gyd yn cydio mewn edefyn o’r sgwrs ac yn cyfrannu yn eu tro. Paned yr un pryd ac roedd pawb yn fodlon iawn â’r arbrawf newydd hwn. Mor fodlon fel yr aeth y sgwrsio ymlaen yn hir ac yn rhwydd a byddem yn hawdd wedi gallu aros yno am awr neu ddwy arall.

Roedd yr hanesion yn rhy hir i’w hailadrodd yma. Roeddent yn amrywio o gwrdd â Chymry Cymraeg yn San Fransisco, dechrau yn Ysgol Rhydfelen, a dysgu nofio yn Dinas Dinlle. Ond y troeon trwstan fydd yn aros yn y cof yn hir. Cynthia’n mynd i’r capel mewn côt mor dynn fel mai dim ond pais oedd hi’n gwisgo oddi tani (y 60au oedd hyn rhag ofn bod pobl yn poeni am enw da Llywydd y Gymdeithasfa) ond wedi anghofio ei bod yn mynd am swper gydag un o’r blaenoriaid wedyn… Menna wedi straffaglu i weu pâr o fenig i’w chariad ar y pryd ac wedi i’r garwriaeth ddod i ben a mawr wylofain, yn gweld y menig ar ddwylo bwgan brain mewn cae. Nerys yn cael agoriad llygad, dywedwn felly, ar ôl anffawd boenus i un o’r bechgyn yn yr ysgol a greodd embaras mawr… Gadawn i’r dychymyg lenwi’r bylchau. Gobeithio y cawn noson debyg eto cyn hir.

Cofiwch am ein noson gydag Alys Conran mis nesa (20fed). Sut mae’r darllen yn mynd? Croeso i unrhyw ddysgwyr ymuno â ni i’r noson hon a chroeso i aelodau newydd bob amser. Cofiwch hefyd ddod â’ch arian i dalu am ein Cinio Dolig yn y Llechan.

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883