Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Penrhosgarnedd yn dathlu’r Nadolig

“Beth sy’n odli hefo Penrhosgarnedd?” oedd y cwestiwn ar wefusau pawb wrth i ni ddisgwyl ein cinio Nadolig. Pawb yn trio rhoi cynnig ar y limrig cyn setlo i fwyta. Y Llechan, Talybont, oedd y lleoliad y tro hwn a chafwyd cinio dymunol iawn. Ond byddwn yn cofio am yr hwyl a’r trafod yn gymaint â’r swper blasus. Yr Is-lywyddion sy’n trefnu’r dathlu Dolig, sy’n golygu fod graen bob amser ar y trefniadau a’r adloniant. Roedd Glenda Jones, yr is-lywydd, a Nerys Roberts, yr is-ysgrifennydd wedi bod yn brysur iawn y tro hwn. Heb anghofio Alwen a Menna y tu ôl i’r llenni.

Yn ogystal â’r limrig, cawsom ddau gwis ganddyn nhw. Un cwis difrifol yn profi ein gwybodaeth am lenyddiaeth ac arlunwyr a blodau Cymru; a chwis arall ysgafn, yn profi ein gallu i weld pethau diniwed yn ddoniol iawn. Mawr oedd y trin a’r trafod a’r chwerthin wrth i Glenda lywio’r noson mor ddeheuig. Y beirniad swyddogol arall oedd Nerys Roberts ac roedd ei beirniadaeth o’r limrig gystal ag unrhyw draddodi o’r Genedlaethol. Yn y traddodiad gorau, roedd ganddi dri dosbarth hyd yn oed (Addawol, Gweddol ac Anobeithiol!) – ac o’r rhai Addawol, cafwyd mai un Rhianwen ddaeth i’r brig. Fe’i coronwyd yn hedd ac anrhydedd y Mudiad. Noson hyfryd, bwyd blasus a chwmni ardderchog.

Dyma’r limrig buddugol:

  Aeth Merched y Wawr Penrhosgarnedd

  I Lunden i wynnu eu dannedd:

   Ond wyddoch chi be?

 Mae’n deud ar y we

     Bod rhai gosod yn well yn y diwedd.

Llun: Ann, Glenda a Nerys yn eu hwyliau

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883