Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penrhosgarnedd – Hydref

Rydym yn dal i fynd o nerth i nerth ar Zoom ac ym mis Hydref fe lwyddon ni i gynnal noson gyda siaradwr gwadd am y tro cyntaf ers y cloi. Yr hanesydd Bob Morris oedd yn gwmni i ni a chawsom ddarlith hynod ddiddorol ganddo gyda chymorth sleidiau. Hanes Madog yn mynd i America oedd y disgwyl a dyna gafwyd – i raddau. Y gwir yw nad oes neb yn gwybod yn iawn a fu i Madog, fab Owain Gwynedd, gyrraedd America ai peidio. Ond flynyddoedd wedyn daeth si fod un o lwythi brodorol America – y Mandaniaid –  yn siarad Cymraeg, a hynny o dan ddylanwad y Madog gwreiddiol. Penderfynodd un John Evans, o Waunfawr yn wreiddiol, fynd ar daith i chwilio am y llwyth hwn a phrofi’r stori. Hon oedd yr “antur enbyd” go iawn ac aeth Bob Morris â ni gam wrth gam, dalaith wrth dalaith, ar ôl llwybrau John Evans. Taith a ddangosodd wrhydri a dyfalbarhad arbennig. Mae cofgolofn i John Evans ar dir Antur Waunfawr ynghyd ag arddangosfa am yr hanes yn Nhŷ’r Ysgol, felly dyna ddod â’r hanes o bellteroedd America yn agos iawn at adref. Darlith ddiddorol dros ben, yn llawn manylion ond er hynny yn fyw iawn. Diolchwyd i Bob gan y Llywydd, Glenda Jones.

Ail weithgaredd y mis oedd cymryd rhan yn yr hyn a elwir gan y Mudiad yn Gwis Hwyl. Roedd gennym 3 thîm y tro hwn ond wrth gwrs gyda’r cyfyngiadau, rhaid oedd anghofio am ymgynnull fel Rhanbarth Arfon gyfan a chael pryd da a sgwrs a gwydraid o win neu baned uwchben y Cwis. Bob yn bedair ar Zoom oedd hi eleni. Penderfynodd ein cangen ni y byddai’n fwy o her bwrw iddi dan amodau cwis a dyna wnaed. Dyma un o’r timau wrthi – Nia, Cynthia, Sioned a Marian, yn cael eu gorchwylio gan Glenda a Nerys. Crafu pen, trin a thrafod a gorfod dod i gytundeb ar ateb yn y diwedd. Prynahwn difyr iawn, y cyfan oedd ar goll oedd y salad ham blynyddol ar y diwedd.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883