Cangen Merched y Wawr Penybont ar Ogwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Penybont ar Ogwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Janet Samuel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Coeden Nadolig

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth creu Coeden Nadolig.

Daeth Dilys Ann Richards o gangen Pen-y-bont ar Ogwr yn 1af

Yn 2il, daeth Mim Roberts (Aelod Unigol)

Ac yn 3ydd, Olwen Jones o gangen Rhydymain

Cafodd Llinos Devonald o Landudoch ganmoliaeth uchel am ei choeden hefyd!

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Penybont ar Ogwr
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Neuadd Tabernacl
7.00 Nos Iau 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Samuel
64 Heol Merthyr Mawr, Penybont ar Ogwr CF31 3NR
01656 650 185
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249