Cangen Merched y Wawr Penygroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Penygroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Lowri Wyn Griffith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penygroes yn cyfarfod a y tro cyntaf ers y clo

Cangen MYW Penygroes, Rhanbarth Arfon  yn cyfarfod am y tro cyntaf ers y clo. Daeth nifer sylweddol o’r aelodau i fwyty a gwinllan Pant Du ym mis Medi i gael  …Darllen mwy  »

Cangen Penygroes yn Casglu Sbwriel

Dyma lun pedair aelod o gangen Merched y Wawr Penygroes, rhanbarth Arfon yn cyfrannu at brosiect y Llywydd. Bu Eleri, Gwennie, Joyce a Lowri yn brysur yn casglu sbwriel o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur

Ymunodd aelodau Cangen Y Groeslon ag aelodau Cangen Penygroes i fynd ar daith arbennig ar Fehefin 24ain. Ymwelwyd â hen ysgol Y Parc, sydd bellach yn ganolfan gymunedol, i fwynhau  …Darllen mwy  »

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Enillydd Gornest Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

Eirwen Tym-Crowther o Gangen Penygroes, Arfon oedd enillydd y sgôr uchaf yng Ngornest Bowlio Rhanbarth Arfon.  Eirwen hefyd enillodd y brif wobr raffl ar y noson.  Mae’n enillydd haeddiannol, a  …Darllen mwy  »

Hywel Gwynfryn yn sgwrsio gyda aelodau Cangen Penygroes

Daeth Hywel Gwynfryn i roi sgwrs i aelodau Cangen Penygroes, Arfon. Croesawyd ef gan Rhiannon Parry, a rhannodd Meinir Owen y bwrdd bwyd hefo fo wedyn.  Roedd y tri yn  …Darllen mwy  »

Cangen Penygroes yn dathlu Gwyl Ddewi

Mi wnaeth cangen Merched y Wawr Penygroes ddathlu Cinio Gwyl Ddewi yn Yr Afr, Glandwyfach ar nos Fercher 4 Fawrth. Cafwyd cyfle i fwynhau  Cwmni Drama Chwilog yn perfformio’r ddrama A  …Darllen mwy  »

Dathlu swper Nadolig yng Ngwesty Cae Mor

Aelodau’r gangen yn dathlu swper Nadolig yng Ngwesty Cae Mor yn Criccieth. Pawb wedi mwynhau y noson ar gwr gwadd sef Mr Gwyn Pierce yn diddori pawb gyda amryw o  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

Daeth cangen Penygroes yn drydydd yng ngornest fowlio deg Arfon.  
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Penygroes
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Penygroes
  7.00 Nos Fercher 1af y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lowri Wyn Griffith
  plas, Felingerrig, Llanfyllin, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DD
  01286 880 291
  Officer Photo
  Llywydd:
  Glenda Jones
  1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG
  01248 351 913
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Janet Roberts
  Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET
  01286 669 066
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883