Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Pontypridd yn dechrau ail gyfarfod

Merched y Wawr Pontypridd yn falch i gael dod ynghyd yn heulwen braf mis Medi ym Mharc Ynys Angharad. Braf gweld aelodau yn dod at ei gilydd yn mwynhau cyfeillgarwch  …Darllen mwy  »

Cangen Pontypridd yn dechrau gyda noson Caws a Gwin.

Cawsom noson gymdeithasol caws a gwin i agor y tymor newydd yng Nghangen Pontypridd. Daeth Dave Roberts, a fu ar raglen Ffit Cymru, i rannu ei brofiadau o fod ar  …Darllen mwy  »

Cyfarfod mis Mehefin Cangen Pontypridd

Dyma lun braf o ferched Cangen Pontypridd yn eu cyfarfod mis Mehefin pryd y clywsom gan Dorothy am ei hanturiaethau ar sawl mordaith (cruise) dros y blynyddoedd.  Bydd y printiad  …Darllen mwy  »

Cangen Pontypridd yn Dathlu’r 10!

Llongyfarchiadau i gangen Pontypridd ar ddathlu’r 10! Bu’r aelodau yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi a’r pen blwydd arbennig yn y Ceasar’s Arms ac fe gafwyd noson hyfryd.  

Noson Yoga

Noson yoga yng nghwmni Mari.

Banc Bwyd Pontypridd

Ers mis Medi, mae cangen Merched y Wawr Pontypridd wedi bod yn casglu bwyd yn fisol ar gyfer y banc bwyd lleol. Diolch i bawb am fod mor hael!

Taith Gerdded a swper yn y Miskin Arms

Ym mis Gorffennaf 2017 aethom ni, Merched y Wawr Cangen Pontypridd, ar ein taith gerdded flynyddol. Fe’n tywyswyd eleni eto gan Mr Glyn Hughes a chychwynwyd ein taith ger y  …Darllen mwy  »

Parti Ponty 2017

Eleni eto, bu cangen Pontypridd o Ferched y Wawr yn helpu ar y stondin ‘Paned a chacen’ ym Mharti Ponty ar y 15fed o Orffennaf 2017. Y Café Royale oedd  …Darllen mwy  »

“Gerddi Bwytadwy” gydag Eirlys Rhiannon

Ym mis Mai daeth Eirlys Rhiannon o Gaerdydd atom i siarad am bynciau yn ymwneud â’r ardd.  Gyda’r teitl ‘Gerddi Bwytadwy’ buasech yn cael maddeuant o feddwl mai siarad am  …Darllen mwy  »

Gwyl Wanwyn Rhanbarth y De-Ddwyrain

Aeth Delyth a Cerys i’r Wyl Wanwyn yn Cyncoed ar y 1af o Ebrill a chael amser braf yn sgwrsio ag aelodau o ganghennau eraill, prynu anrhegion wrth y stondinau  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Festri Capel Sardis
  7.30 2il nos Iau y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 12 - Noson Agored: Caws a Gwin a chwmni Dave Roberts o FFIT Cymru
  Hydref 10 - Alun Thomas 'ar y radio'
  Hydref 11 - Diwrnod Mentergarwch Merched Aberhonddu
  Tachwedd 7 - Sioe Garbaret 'Tic Toc' yng Nghlwb y Bont (Tocynnau 07395 290493)
  Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg (6:30)
  Tachwedd 14 - Cyril Jones
  Rhagfyr 1 - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth (Penybont neu Porthcawl)
  Rhagfyr 12 - Noson Agored: Adloniant gyda Pharti'r Efail

  Rhaglen 2020
  Ionawr 9 - Plygain (Pentyrch)
  Chwefror 13 - Pilates elfennol gyda Mike Ebbsworth
  Mawrth 12 - Cinio Gŵyl Dewi
  Mawrth 14 - Cwrs Crefft y De - Gwesty Tyglyn Aeron
  Mawrth 28 - Cinio Llywydd y De - Gwesty Nantyffin
  Ebrill 9 - Noson Cwis a Scrabl
  Mai 14 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 11 - Trip Lleol
  Gorffennaf 9 - Taith Gerdded gyda swper i ddilyn - lleoliad i'w drefnu (6:00yh)
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249