Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Pontypridd yn dechrau ail gyfarfod

Merched y Wawr Pontypridd yn falch i gael dod ynghyd yn heulwen braf mis Medi ym Mharc Ynys Angharad.

Braf gweld aelodau yn dod at ei gilydd yn mwynhau cyfeillgarwch a chreu atgofion.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Festri Capel Sardis
  7.30 2il nos Iau y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 12 - Noson Agored: Caws a Gwin a chwmni Dave Roberts o FFIT Cymru
  Hydref 10 - Alun Thomas 'ar y radio'
  Hydref 11 - Diwrnod Mentergarwch Merched Aberhonddu
  Tachwedd 7 - Sioe Garbaret 'Tic Toc' yng Nghlwb y Bont (Tocynnau 07395 290493)
  Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol - Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg (6:30)
  Tachwedd 14 - Cyril Jones
  Rhagfyr 1 - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth (Penybont neu Porthcawl)
  Rhagfyr 12 - Noson Agored: Adloniant gyda Pharti'r Efail

  Rhaglen 2020
  Ionawr 9 - Plygain (Pentyrch)
  Chwefror 13 - Pilates elfennol gyda Mike Ebbsworth
  Mawrth 12 - Cinio Gŵyl Dewi
  Mawrth 14 - Cwrs Crefft y De - Gwesty Tyglyn Aeron
  Mawrth 28 - Cinio Llywydd y De - Gwesty Nantyffin
  Ebrill 9 - Noson Cwis a Scrabl
  Mai 14 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 11 - Trip Lleol
  Gorffennaf 9 - Taith Gerdded gyda swper i ddilyn - lleoliad i'w drefnu (6:00yh)

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249