Cangen Merched y Wawr Pwllheli
Croeso i gangen Merched y Wawr Pwllheli. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Christine Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pobi Bara ym Mhopty Islyn

Bu aelodau Cangen Pwllheli yn pobi bara ym Mhopty Islyn yn Aberdaron yn ddiweddar.

Chwaraeon Dwyfor 2018

Dyma luniau buddugwyr noson Chwaraeon Dwyfor 2018. Llongyfarchiadau i bawb!      

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pwllheli yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyfarfod Blynyddol y Gangen

  • Archif:

    • 2019

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mehefin

    • 2018

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mawrth

    • 2017

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mawrth

    • 2016

      • Blwyddyn Cyfan

      • Mai

  • Cangen Pwllheli
    Rhanbarth Dwyfor
    Man Cyfarfod: Festri Capel y Drindod
    7.00 Nos Iau 1af y mis

    2019
    Medi 5 - Noson Ymaelodi - 'Pincio'
    Hydref 3 - 'Ail baentio'r byd yn wyrdd' - mynd i'r afael a delio efo plastig yng nghwmni Bryn Pritchard Jones
    Tachwedd 7 - 'Cymanfa Werin' yng ngofal Gwenan Gibbards - gwahoddir aelodau o ganghennau'r rhanbarth i ymuno efo ni
    Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig ganol dydd

    2020
    Ionawr 10 - Cwis efo Elfed Gruffydd
    Chwefror 6 - Gerddi Plastai Llŷn - darlith gan John Dilwyn
    Mawrth 5 - 'Dathlu Gŵyl Ddewi' yng nghwmni Parti 'Pwy sa'n meddwl'
    Ebrill 2 - 'Garddio' efo Meinir Gwilym
    Mai 7 - Cyfarfod Blynyddol - Trip ar y trên i'r Bermo
    Mehefin 6 - Y Wibdaith
  • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

  • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

    Officer Photo
    Ysgrifennydd:
    Christine Jones
    Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
    01758 614 180
    Officer Photo
    Llywydd:
    Gwladys Thomas
    Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
    01758 730 670
    Officer Photo
    Ysgrifennydd:
    Meryl Davies
    Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
    01758 770 691
    Officer Photo
    Trysorydd:
    Gwyneth Griffiths
    Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
    01766 810 610
    Officer Photo
    Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
    Freda Jones Williams
    Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
    01678 521 883