Cangen Merched y Wawr Pwllheli
Croeso i gangen Merched y Wawr Pwllheli. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Christine Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod Blynyddol y Gangen

Cyfarfod blynyddol cangen Pwllheli Mai 5 2016

Cyfarfod blynyddol Cangen Pwllheli Mai 5 2016

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Cangen Pwllheli
  Rhanbarth Dwyfor
  Man Cyfarfod: Festri Capel y Drindod
  7.00 Nos Iau 1af y mis

  2019
  Medi 5 - Noson Ymaelodi - 'Pincio'
  Hydref 3 - 'Ail baentio'r byd yn wyrdd' - mynd i'r afael a delio efo plastig yng nghwmni Bryn Pritchard Jones
  Tachwedd 7 - 'Cymanfa Werin' yng ngofal Gwenan Gibbards - gwahoddir aelodau o ganghennau'r rhanbarth i ymuno efo ni
  Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig ganol dydd

  2020
  Ionawr 10 - Cwis efo Elfed Gruffydd
  Chwefror 6 - Gerddi Plastai Llŷn - darlith gan John Dilwyn
  Mawrth 5 - 'Dathlu Gŵyl Ddewi' yng nghwmni Parti 'Pwy sa'n meddwl'
  Ebrill 2 - 'Garddio' efo Meinir Gwilym
  Mai 7 - Cyfarfod Blynyddol - Trip ar y trên i'r Bermo
  Mehefin 6 - Y Wibdaith

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Christine Jones
  Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
  01758 614 180
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883