Cangen Merched y Wawr Rhiwlas a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhiwlas a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rowena Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwen Aaron yn symud nôl i Geredigion

Gwen Aaron, sydd yn symud o Rhiwlas yn ôl i Aberystwyth, ei bro genedigol ar ôl dros 40 mlynedd. Yn y llun mae Gwen a Iona Jones, ysgrifennydd y gangen a Nico Macsen ŵyr i Annes Glynn.

I ddymuno’n dda i Gwen Aaron ar ei hymadawiad â Rhiwlas

Ei arfer â thir Arfon – ei mynydd,

ei mawnog a’i hafon,

yn ôl yn awr yr â hon

i degwch Ceredigion.

Newid aelwyd, troi dalen – a’i heco’n

Moelyci, hyd gefnen,

ar awel uwch Moel Rhiwen;

gwag iawn fydd Rhiwlas heb Gwen.

 

Annes Glynn (ar ran cangen Merched y Wawr, Rhiwlas) Rhagfyr 2019

 

 

Gweld pob cofnod
Cangen Rhiwlas a’r Cylch
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Canolfan Rhiwlas
7.30 3ydd Nos Iau y mis

2019
Medi 19 - Sleidiau gan Mr. Henry Evans
Hydref 17 - Mr. Goronwy Jones
Hydref 23 - Gyrfa Chwist i'w threfnu
Tachwedd 21 - Mrs. Eirian Glennie
Rhagfyr 3 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 16 - Noson Agored yng ngofal Mrs. Iola Evans - 'Tri Lle'
Chwefror 20 - Dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Mr. Bryn Davies a Cadi Davies
Mawrth - Dim cyfarfod
Ebrill 16 - Noson gyda'r dysgwyr yng ngofal Carys Evans
Mai 21 - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 18 - Noson yn yr awyr agored, i'w drefnu
Gorffennaf 16 - Noson yn yr awyr agored, i'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rowena Thomas
1 Bryn Dentyr, Llansilin, Croesoswallt SY10 7 QZ
01691 791 477
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362