Cangen Merched y Wawr Rhydymain
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhydymain. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Teulu Davalan yn diddori a gwneud crepe Llydaweg

Cafwyd noson gyda’r dysgwyr ar 21.02.17 a Theulu Davalan yn diddori a gwneud crepe Llydaweg i ddathlu Gwyl Ddewi.

Gwawr Davalan yn paratoi Crepes ar gyfer noson y Dysgwyr yn Rhydymain

Gwawr Davalan yn paratoi Crepes ar gyfer noson y Dysgwyr yn Rhydymain

Bethan Gwanas yn gneud llanast go iawn o drio coginio crepes

Bethan Gwanas yn gneud llanast go iawn o drio coginio crepes

Rhianwen Evans yn meistrioli'r grefft o wneud Crepes Llydaweg

Rhianwen Evans yn meistrioli’r grefft o wneud Crepes Llydaweg

Nicolas Davalan a'r hogiau yn diddanu

Nicolas Davalan a’r hogiau yn diddanu

Gweltaz Davalan yn ein diddori i ddathlu Gwyl Ddewi 2017

Gweltaz Davalan yn ein diddori i ddathlu Gwyl Ddewi 2017

Noson dathlu Gwyl Ddewi - Dysgwyr yr ardal yn cael sgwrs wedi mwynhau noson Lydaweg yn nghwmni Teulu Davalan

Noson dathlu Gwyl Ddewi – Dysgwyr yr ardal yn cael sgwrs wedi mwynhau noson Lydaweg yn nghwmni Teulu Davalan

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

 • Cangen Rhydymain
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Y Pentref
  7.30 Nos Fawrth 1af y mis

  2019
  Medi 20 - Ymweliad a Gardd Pont y Tŵr, Ruthin a Swper yn yr Eagles
  Hydref 1 - Iechyd Meddwl - Alun Elidyr
  Tachwedd 5 - Bombshell Harddwch
  Rhagfyr 3 - Donald Morgan - Gosod Blodau at y Nadolig - noson agored a gwahodd y dysgwyr

  2020
  Ionawr 10 - Swper dechrau'r flwyddyn
  Chwefror 4 - Atgofion o fyw yng Nghwm Tryweryn - Eurgain Prysor
  Mawrth 3 - Dathlu Gŵyl Dewi gyda Dilwyn Morgan
  Ebrill 7 - Cyfarfod Blynyddol - Paned a sgwrs
  Mai 5 - Helfa Drysor
  Mehefin - Trip / Ymweliad diwedd tymor

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Jones
  Coedrhoslwyd, Rhydymain, Dolgellau, Gwynedd LL40 2BN
  01341 450 258
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883