Cangen Merched y Wawr San Clêr
Croeso i gangen Merched y Wawr San Clêr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Iona Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen San Clêr ar ‘Bwyd Bach i Bawb’

Bu aelodau cangen San Clêr ar raglen goginio ‘Bwyd Bach i Bawb’ ar S4C yr wythnos hon. Mae’r gyfres ar gael i’w gwylio ar clic nawr.

Cangen San Clêr yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau a ffrindiau cangen San Clêr yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch y dref ar Fehefin y 25ain yn rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol o gasglu 6,000  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen San Cler

Aelodau cangen San Cler yn mwynhau eu cinio blynyddol ym mwyty Yr Hen Ysgol yng nghwmni’r siaradwr gwadd Yr Hybarch Dorrien Davies, Archddiacon Caerfyrddin

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr San Clêr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Nadolig mewn Cerddi

Bu aelodau Cangen San Clêr yn  rhan  yng Ngwyl Eglwys y Santes Fair San Cler, sef “Nadolig mewn Cerddi.” Gwelir isod lun o ffenest y Gangen yn seiliedig ar ddarn John  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

 • Cangen San Clêr
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Bethlehem
  7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 17 - Noson gymdeithasol yn y "Fox and Hounds"
  Hydref 12 - Cyngerdd Cor Meibion Machynlleth
  Tachwedd 8 - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Tachwedd 19 - Cwis gan Rhythwyn ac Ann Nicholas yng nghwmni Cangen Glannau Pibwr
  Rhagfyr 3 - Cyfareyddwyr - Catherine Griffiths

  2020
  Ionawr 21 - Cinio Blynyddol - Yr Hen Ysgol
  Chwefror 18 - Ymweliad a Chartref Dolyfelin
  Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Changen Bro Elfed
  Mawrth 14 - Cwrs Crefft y De
  Mawrth 28 - Cinio Llywydd y De
  Mawrth/Ebrill - Talwrn y Beirdd / Cyfarfod Blynyddol
  Mai 16 - Gŵyl Haf
  Mai 19 - Ymweliad a'r Egin, Caerfyrddin
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Iona Morgan
  Ynys wen, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Sir Gaerfyrddin SA33 4AN
  01994 230 585
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737