Cangen Merched y Wawr Talsarnau
Croeso i gangen Merched y Wawr Talsarnau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mai Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Talsarnau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Talsarnau
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Talsarnau
7.00 Nos Lun 1af y mis

2018
Medi 11eg - Ymweld â Chanolfan Arddio Frongoch
Hydref 2il - Sgwrs gan Twm Elias ar 'Gymunedau Cefn Gwlad' gyda Changen Harlech
Tachwedd 5ed - Arddangosfa o Grochenwaith gan Jane Williams a chreu addurniadau
Tachwedd 9ed - Cwis Cenedlaethol
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Noson Brethyn Cartref
Chwefror 4ydd - 'Byw a gweithio'n Papua New Guinea' gan John Christopher Williams
Mawrth - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 1af - Sgwrs gan Margaret Davies o'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Mai 13eg - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin - Ymweliad i'w drefnu
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mai Jones
  Bronallt, Bryn Eithin, Llandecwyn, Talsarnau, Gwynedd LL47 6YF
  01766 770 757
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883