Cangen Merched y Wawr Talsarnau
Croeso i gangen Merched y Wawr Talsarnau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mai Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Talsarnau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Talsarnau
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Talsarnau
7.00 Nos Lun 1af y mis

2018
Medi 11eg - Ymweld â Chanolfan Arddio Frongoch
Hydref 2il - Sgwrs gan Twm Elias ar 'Gymunedau Cefn Gwlad' gyda Changen Harlech
Tachwedd 5ed - Arddangosfa o Grochenwaith gan Jane Williams a chreu addurniadau
Tachwedd 9ed - Cwis Cenedlaethol
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Noson Brethyn Cartref
Chwefror 4ydd - 'Byw a gweithio'n Papua New Guinea' gan John Christopher Williams
Mawrth - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 1af - Sgwrs gan Margaret Davies o'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Mai 13eg - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin - Ymweliad i'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mai Jones
Bronallt, Bryn Eithin, Llandecwyn, Talsarnau, Gwynedd LL47 6YF
01766 770 757
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883