Cangen Merched y Wawr Tegryn
Croeso i gangen Merched y Wawr Tegryn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Brenda Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Blynyddol Cangen Tegryn

Cafodd Cangen Tegryn ginio blynyddol yn Maenor Llwyngwair yng nghwmni Bois y Rhedyn o ardal Llanddewi Brefi gyda un aelod newydd ar y noswaith.

Braf oedd gweld nifer o’r gangen yn bresennol!

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Man cyfarfod : Yn y Ganolfan SA35 0BJ– Nos Iau Cyntaf y mis am 7.00 y.h.

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Awst 3ain - Gwyl Fwyd Crymych
  Medi 5ed – Canon Eileen Davies, Llanllwni - O'r fferm i'r Pulpud
  Hydref 1af – Gwibdaith i'r Egin, Caerfyrddin 2 y.p.
  Tachwedd 7fed– Mandy Phillips - Arddangosfa Coginio Pwdinau Nadolig
  Tachwedd 25 a 26 - Ffair Aeaf
  Rhagfyr 5ed – Cinio Nadolig 7y.h. Salutation, Felindre Farchog

  2020
  Ionawr 9fed – Moes a phryn - codi arian i'r gangen
  Chwefror 6ed –Hazel Thomas - Gweddnewidiad - Clwb Gwawr Hermon yn ymuno
  Chwefror 10fed - Cyfarfod Rhanbarthol - Beca Festri Nebo am 7.30
  Mawrth 5ed – Cawl yng Nghaffi Beca. Adloniant Sarra Peregrine
  Mawrth 11eg - Gwahoddiad gan Glwb Gwawr Hermon i gael Cawl Yng Nghanolfan Hermon a gem i ddilyn
  Ebrill 2ail – Hedd Ladd Lewis 6y.h. Hanes ac ymweld a Capel Colman
  Ebrill 15fed – Cyfarfod Rhanbarthol - Dinas - Festri Tabor am 7.30.
  Mai 7fed– Cyfarfod Blynyddol Paratoi rhaglen newydd
  Mehefin 13eg - Taith Blynyddol - Yr Ysgwrn - Cartref Hedd Wyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwenda Mathias
  Hyfrydle, Hermon, Sir Benfro, SA36 0DT
  01239 831 410
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730